เว็บสล็อตแตกง่าย เมื่อการวางแผนพัฒนา วิศวกรรม และเจตจำนงทางการเมืองมาบรรจบกัน: กรณีศึกษาการย้ายตลาดไฟแดงไปยังโอเมก้า

เว็บสล็อตแตกง่าย เมื่อการวางแผนพัฒนา วิศวกรรม และเจตจำนงทางการเมืองมาบรรจบกัน: กรณีศึกษาการย้ายตลาดไฟแดงไปยังโอเมก้า

เว็บสล็อตแตกง่าย วิศวกรมักได้รับการศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์ของพลังแห่งธรรมชาติ กลศาสตร์และคุณสมบัติของวัสดุ หลักการออกแบบและความสามารถทางเทคโนโลยีในการสร้างเพื่อจุดประสงค์เดียวในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าวิศวกรรมด้วยตัวมันเองในฐานะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ไม่สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนของการพัฒนาได้ และในขณะเดียวกันก็ดับความจำเป็นในการกระตุ้นเจตจำนงทางการเมืองเพื่อโน้มน้าวความคิดริเริ่มด้านการพัฒนา เมื่อพูดถึงการดำเนินการโครงการพัฒนาที่ซับซ้อน เช่น การย้ายที่ตั้งศูนย์กลางการค้า แน่นอนว่าไม่สามารถเป็นโครงการด้านวิศวกรรม/การก่อสร้างแบบสแตนด์อโลนได้

ต้องเป็นความคิดริเริ่มหลายแง่มุมที่

จำเป็นต้องมีการแทรกแซงทางวินัยของวิศวกร สถาปนิก ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคม ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม นักเศรษฐศาสตร์ นักวางแผนการใช้ที่ดิน และผู้จัดการโครงการเพื่อพัฒนา ออกแบบ และดำเนินการ เห็นได้ชัดว่าจำเป็นต้องหาจุดบรรจบกันระหว่างวิศวกรรม การวางแผนการพัฒนา และการตัดสินใจทางการเมือง เมื่อมีการระบุปัญหาแล้ว การแก้ปัญหาจะแสดงออกมาผ่านโครงการพัฒนาที่วางแผนและจินตนาการผ่านเลนส์ของกระบวนการวางแผนแบบสหสาขาวิชาชีพ สร้างภาพ ออกแบบ และคิดค่าใช้จ่ายโดยวิศวกร/สถาปนิก จากนั้นจึงอนุมัติเงินทุน และดำเนินการผ่านกระบวนการตัดสินใจทางการเมือง นี่เป็นกระบวนการปกติ นี่คือกระบวนการโดยที่เราสามารถเพิ่มความเป็นไปได้สูงสุดที่โครงการพัฒนาจะแก้ปัญหาการพัฒนาได้ แนวทางใด ๆ ที่ขัดแย้งกันก็ตาม

เนื่องจากฉันเป็นวิศวกรโยธา ศึกษาทฤษฎี กลศาสตร์ และความสามารถทางเทคโนโลยีในการออกแบบและสร้าง และยังเป็นนักวางแผนการพัฒนาที่มีความเข้าใจอย่างยุติธรรมเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนการพัฒนาในฐานะความพยายามที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลแบบสหสาขาวิชาชีพ การตัดสินใจที่โด่งดังมากในการย้ายที่ตั้งตลาดโคมแดงอันเลื่องชื่อ จากย่านการค้าไปยังชุมชนโอเมก้าซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ ดูน่ายกย่องและกล้าหาญพอๆ กับการตัดสินใจครั้งนี้ เรามาดูคำถามที่ยากบางข้อซึ่งในความเห็นของฉันต้องมีได้รับคำตอบว่าเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการพัฒนาและวางแผนโครงการนี้ เราไม่สามารถตั้งสมมติฐานที่นี่ว่าคำถามเหล่านี้ได้รับการพิจารณา ถาม หรือตอบก่อนการก่อสร้างตลาดใหม่จะเริ่มต้นขึ้น หรือแม้แต่ก่อนวันประกาศย้าย อย่างไรก็ตาม ผลที่ไม่คาดคิดที่มองเห็นได้ ความสับสน การยึดครองที่ดินอย่างต่อเนื่อง ความวุ่นวาย ความไม่แน่นอน การจราจรที่คับคั่งและชุมชนโอเมก้าที่ยุ่งเหยิงที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่สามารถแนะนำได้เฉพาะสิ่งที่ปรากฏชัดเท่านั้น เราได้พิจารณาคำถามด้านล่างบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิด การวางแผน การออกแบบ หรือขั้นตอนการดำเนินการของโครงการหรือไม่

นี่เป็นเพียงคำถามสองสามข้อที่วนเวียนอยู่ในหัวฉัน โดยปกติฉันขับรถ 3 นาทีจากโรงงานโคคา-โคล่าไปยังทางแยกขององค์การอาหารและยา เวลาประมาณ 10:15 น. ของวันที่ 13 กรกฎาคมคราวนี้ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 15 นาทีเท่านั้นและ ยังไม่ถึงชั่วโมงเร่งด่วน ฉันได้แต่ฝันว่ามันจะดีขึ้นและไลบีเรียจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ฉันได้แต่ฝันว่ามันเป็นวันใหม่ในไลบีเรีย

 ฉันได้แต่ฝันว่าเราอยู่ในยุคใหม่

 ยุคใหม่ที่ไลบีเรียเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีกว่าและการพัฒนากำลังเข้ามาใกล้โดยกระบวนการที่ชี้นำโดยความพยายามอย่างรอบคอบและพิถีพิถันของผู้เชี่ยวชาญและการตัดสินใจนั้นทำขึ้นจากหลักฐานเชิงประจักษ์และไม่ใช่ปฏิกิริยากระตุกเข่า ในยุคใหม่ของการพัฒนา เมื่อตัดสินใจย้ายตลาดไฟแดงไปยัง Omega Market นี่คือสิ่งที่เราจะทำ:

เราจะตั้งทีมโครงการสหสาขาวิชาชีพเพื่อประเมินความเป็นไปได้ของโครงการที่เสนอ พัฒนาแผนการดำเนินงาน แพ็คเกจการออกแบบโครงการ และงบประมาณโครงการ

ทีมสหสาขาวิชาชีพของเราจะรวมถึง: วิศวกรโยธา สถาปนิก นักวางแผนการใช้ที่ดิน นักเศรษฐศาสตร์การพัฒนา ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และตัวแทนจากสมาคมการตลาดไลบีเรีย บริษัท Paynesville City Corporation ชุมชนโอเมก้า และหน่วยงานด้านที่ดินของไลบีเรีย

ทีมนี้จะขอความช่วยเหลือจากสถาบันการศึกษา ตัวอย่างเช่น ทีมงานของเราจะทำข้อตกลงกับ University of Liberia Regional Planning Graduate School เพื่อเริ่มการศึกษาเพื่อตอบคำถามการพัฒนาที่ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ดังที่แสดงไว้ข้างต้น

จากผลการศึกษา การปรึกษาหารือ การสำรวจและการวิเคราะห์ ทีมงานโครงการจะพัฒนาและส่งแผนการดำเนินงาน รายละเอียดทางวิศวกรรม งบประมาณและระยะเวลาเพื่อขออนุมัติ

คณะกรรมการอนุมัติซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงโยธาธิการ กระทรวงการคลังและการวางแผนพัฒนา สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม สมาคมการตลาด ผู้มีบทบาทภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ จะทบทวนแผน ดำเนินการประชาพิจารณ์เกี่ยวกับแผน พบปะสังสรรค์แผนใน ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ โต้ตอบกับทีมโครงการ และในที่สุดก็อนุมัติแผนตามการทำซ้ำหลายครั้ง เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย